Các đối tác

My Facebook Page

Lịch sử hình thành

Năm 2004: Công ty TNHH thiết bị tự động & điều khiển THANG VIỆT – VIETLIFT Co Ltd thành lập tại Q.Tân Bình, TP.HCM với tổng số nhân viên 120 người.

Năm 2005: Phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm thang máy VIETLIFT khắp lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2006: Đối tác chiến lược của Nippon Elevator tại Việt Nam.

Đối tác chiến lược của Sanyo Elevator tại Việt Nam.
Năm 2007: Ứng dụng công nghệ điều khiển mới nhất vào các series thang máy không phòng máy Vietlift Machine Roomless.

Năm 2009: Thành lập Văn phòng đại diện tại miền Trung.

Năm 2010: Thành lập Văn phòng đại diện tại miền Tây.

Năm 2011: Thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Năm 2012: Tổng số lượng thang máy VIETLIFT cung cấp cho thị trường hơn 1000 sản phẩm.

Năm 2015: Sản phẩm và dịch vụ Thang máy VIETLIFT được kiểm định chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành QCVN 02:2011/BLĐTBXH, ISO 9001:2008.

Comments

comments