Các đối tác

My Facebook Page

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Việc bảo dưỡng và sửa chữa thang máy được chuyên môn hóa cao và phải do nhà thầu thang máy và thang cuốn đã đăng ký với chính quyền thực hiện.

Vì mục đích an toàn cho người sử dụng thang máy, khách hàng phải tuân thủ các quy định để thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng trong khoảng thời gian không quá 1 tháng.

Thêm vào đó, trong khoảng thời gian không quá 12 tháng đối với thang máy, khách hàng phải đảm bảo thiết bị được các cán bộ kiểm định thang máy/ thang cuốn kiểm tra kỹ nhằm đáp ứng các yêu cầu về việc sử dụng thiết bị an toàn theo luật định. Khi đã đạt được các điều kiện cần thiết, các bộ kiểm định thang máy/ thang cuốn sẽ cấp giấy phép sử dụng cho thiết bị.

Công ty Thang Việt có thể cung cấp các dịch vụ này dưới hình thức các điều khoản của một hợp đồng bảo trì định kỳ, đảm bảo cho thang máy của khách hàng có tuổi thọ cao nhờ vào một cam kết dài hạn nhằm đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của khách hàng. Toàn bộ việc lắp ráp cũng như bảo trì đều được đội ngũ kỹ thuật của Công ty thực hiện

Comments

comments